Skip to main content

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ CISOMEDICAL ,

“ VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO

Articolul 1 –  Organizatorul campaniei:

Campania promoțională “VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO” (denumită în cele ce urmează „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de CISOSMILE SRL/ PERFECT TEETH DENTAL SRL, societăți românești cu sediul social in  Bucureşti Sectorul 3, Str. Gologanului, nr. 23 / Drăgășani Jud Vâlcea, Str Dr. Dumitru Bagdasar nr 18, având nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/7825/2021 şi Cod Unic de Înregistrare 44204576 / J38/473/2014 si Cod Unic de Înregistrare 33522779, reprezentată prin dl Licsandroiu Cosmin Bogdan în calitate de administrator, denumită în continuare „Organizator”.

Regulamentul (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.cisomedical.ro , fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.cisomedical.ro , cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Articolul 2 – Participanți:

La campania promoțională “VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO” are dreptul să participe orice pacient (client final) persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani sau in prezenta unui tutore în situația unui minor, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează „Participanți”).

Prin înscrierea în Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Articolul 3 – Obiectul campaniei:

Campania se adresează tuturor pacientilor CISOSMILE SRL / PERFECT TEETH DENTAL SRL care vin la clinicile CISOMedical din București, adresa Bvd Iuliu Maniu nr 14 sector 6 sau Bvd Burebista Nr 1 Bl D15,Sc 3 în perioada 1 aprilie 2024 pana la 31 mai 2024.

Organizatorul oferă Participanților, în perioada prezentei Campanii:

VOUCHERELE  au diferite valori, respectiv:

VOUCHER 100 EURO care reprezintă:

 • REDUCERE 100 EURO din prețul implantului dentar afișat pe site-ul www.cisomedical.ro si nu se cumulează cu alte promoții sau VOUCHERE

VOUCHER 20 EURO care reprezintă:

 • REDUCERE 20 EURO din prețul pachetului de igienizare ( detartraj+periaj profesional+Airflow sau igienizare parodontologica) afișat pe site cisomedical.ro si nu se cumulează cu alte promoții sau VOUCHERE

Campania VOUCHER 100 EURO desfășurată în perioada [08 APRILIE SI 31 MAI 2024] nu se cumulează cu alte promoții oferite de Organnizator.

     /

Campania VOUCHER 20 EURO desfășurată în perioada [08 APRILIE SI 30 APRILIE 2024] nu se cumulează cu alte promoții oferite de Organnizator.

Articolul 4 – Desfășurarea și durata campaniei:

Campania promoțională “VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO” se va desfășura la clinicile CISOMEDICAL din București. Campania este valabilă în perioada [08 APRILIE SI 31 MAI 2024 / 08 APRILIE SI 30 APRILIE 2024], în limita VOUCHERElor disponibile.

Articolul 6 – Condiții de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

 • Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art.2.
 • Să achiziționeze proceduri care beneficiază de reducerile prezente în Campania VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO

Articolul 7 – Litigii:

 • Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Articolul 8 – Regulamentul promoției:

Prin participarea la promoția “VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO” Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament:

 1. a putea sa beneficiezi de acest VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO, trebuie sa aghizitionezi sau sa deții unul din VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO
 2. dupa ce ai intrat în posesia “ VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO “ ai la dispoziție maxim 15 zile lucrătoare pentru a începe tratamentele aflate în promoție, iar termenul de execuție va fi de maxim 30 de zile de la începerea lor. În eventuală depășire a termenului de 30 de zile sau necontinuare tratamentelor nu ne vom asuma răspunderea eventualelor probleme dentare si nu va mai fi valabila promoția.
 • plata se poate face prin transfer bancar dar si in clinica, respectand indicatiile personalului.
 1. VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO sunt valabile 30 de zile de la acordul medicului pentru inceperea tratamentului, indiferent de serviciul achizitionat.
 2. in cazul implantului dentar, este nevoie de o consultatie si un plan de tratament. Daca nu stiti de cate implanturi aveti nevoie, va asteptam la o consultatie inainte de ziua ofertei.
 3. NU se pot cumula mai multe VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO
 • VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO nu sunt transmisibil.
 • in cazul in care doriti sa achizitionati oferta pentru alta persoana, mentionati acest lucru in momentul in care sunteti contactat telefonic de echipa noastra.

Articolul 9 – Date cu caracter personal:

Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania “VOUCHER 100 EURO / VOUCHER 20 EURO” cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.
Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute de legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege.

Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei. Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională. Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul. Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.

Articolul 10 – Limitarea răspunderii:

Organizatorul are dreptul de a invalida programări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.

Articolul 11 – Prevederi finale:

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Close Menu
Urgențe: Telefon: 0772 165 028 / 0721 208 884