Skip to main content

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIE PROMOŢIONALĂ CISOMEDICAL ”Back to School”

Articolul 1 –  Organizatorul campaniei:

Campania promoțională “ Back to School” (denumită în cele ce urmează „Campania” sau „Campania promoțională”) este organizată de Clinica CISOMedical, prin  societatea romaneasca Perfect Teeth Dental SRL cu sediul social in Municipiul Dragasani, Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Nr.18, Judetul Valcea și societatea romaneasca CISOSMILE SRL cu sediul social in  Bucureşti Sectorul 3, Str. Gologanului, nr. 23, având nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/7825/2021 şi Cod Unic de Înregistrare 44204576 , reprezentată prin dl Licsandroiu Cosmin Bogdan în calitate de administrator, denumită în continuare „Organizator”.

Regulamentul (denumit în cele ce urmează „Regulamentul”) este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.cisomedical.ro, fiind disponibil în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus pe toată durata de desfășurare a Campaniei.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.cisomedical.ro, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

Articolul 2 – Participanți:

La campania promoțională “ Back to School” are dreptul să participe orice pacient (client final) persoană fizică, cu vârsta minimă de 18 ani, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează „Participanți”).

Prin înscrierea în Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

Articolul 3 – Obiectul campaniei:
Campania se adresează tuturor pacientilor CISOSMEDICAL SRL care vin la clinicile CISOSMEDICAL din București, Bulevardul Burebista, Nr.1, Bl.D15, Sc.3,Ap.71, Sector 3  si Bulevardul Iuliu Maniu, Nr.14, Bl.13, Sector 6 în perioada 25.08.2022 – 15.09.2022.

Organizatorul oferă Participanților, în perioada prezentei Campanii 40 % discount la : 

 • Consultatie de specialitate +plan de tratament
 • Sigilare dinte temporar
 • Sigilare dinte permanent
 • Profilaxie copil/adolescent (>12 ani)
 • Obturatie dinti de lapte  glassionomer
 • Obturatie compozit  dinti de lapte
 • Reconstructie compozit dinte de lapte
 • Coafaj direct/indirect
 • Extractie dinte temporar
 • Baza glassionomer /adhesor
 • Pulpectomie
 • Pulpotomie
 • Drenaj
 • Tratament medicamentos
 • Obturatie canal 

Campania Back to School desfășurată în perioada 25.08.2022 – 15.09.2022 nu se cumulează cu alte promoții oferite de Organnizator.

Articolul 4 – Desfășurarea și durata campaniei:

Campania promoțională “ Back to School” se va desfășura  in clinicile CISOMEDICAL din București. Campania este valabilă în perioada 25.08.2022 – 15.09.2022 în limita locurilor disponibile.

Articolul 6 – Condiții de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

 • Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art.2.
 • Să achiziționeze proceduri care beneficiază de reducerile prezente în Campania Back to School

Articolul 7 – Litigii:

 • Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

Articolul 8 – Regulamentul promoției:

Prin participarea la promoția “ Back2School” Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament:

 1. Pentru a putea sa beneficiezi de aceasta oferta, trebuie sa te inscrii pe site-ul nostru si sa urmezi instructiunile de pe aceasta pagina.
 2. dupa ce ai fost contactat telefonic, ai la dispozitie 3 zile pentru a achita oferta si a intra in posesia ofertei.
 3. plata se poate face prin transfer bancar (recomandam aceasta varianta pentru a respecta protocolul de preventie covid-19), dar si in clinica, respectand indicatiile personalului.
 4. oferta este valabila 30 de zile  de la acordul medicului pentru inceperea tratamentului, indiferent de serviciul achizitionat.
 5. ofertele nu sunt transmisibile.
 6. in cazul in care doriti sa achizitionati oferta pentru alta persoana, mentionati acest lucru in momentul in care sunteti contactat telefonic de echipa noastra.

Articolul 9 – Date cu caracter personal:

Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania “ Back2School ” cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.
Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute de legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege. 

Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei. Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională. Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul. Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.

Articolul 10 – Limitarea răspunderii:

Organizatorul are dreptul de a invalida programări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.
Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.

Articolul 11 – Prevederi finale:

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Close Menu
Urgențe: Telefon: 0772 165 028 / 0721 208 884